Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných pracovníky Variant využije každoročně přes 1500 zájemců, především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní správy a dalších.

Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů zaměřených jak na jednotlivá témata IKV a GRV, tak na moderní vyučovací metody a aktuální trendy v oblasti pedagogiky. Podstatnou součástí činnosti Variant je zároveň podpora inkluzivního vzdělávání a systémových opatření směřujících k desegregaci českého školství a k začleňování témat interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání do výuky na českých školách.

Hlavní cíle programu Varianty:

  •  Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

Nabídka programu (nejen) pedagogům v oblasti IKV a GRV:

  • informační a metodický servis,
  • vzdělávací kurzy a semináře,
  • didaktické materiály,
  • odborné konzultace,
  • asistence školám.

www.varianty.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com