Jitka Šoltová

Zdravé sebevědomí dětí – II.část

V pokračování článku o sebevědomí dětí tentokrát zaostříme pozornost na budování sebepojetí dětí v oblasti „těla a smyslů“, částečně také ve výkonové oblasti a na možnosti podpory celostního růstu osobnosti. Vysvětlíme si opět souvislosti s harmonizací rodinného a pracovního života.
Téma:

Rozvíjíme sebevědomí u dětí – I. část

Na první pohled to nemusí být zřejmé, nicméně i zdravě se rozvíjející sebevědomí dítěte usnadňuje ženě propojení role maminky s rolí profesní. Jak děti v procesu budování optimálního sebepojetí podpořit? Na to se postupně zaměříme v následujícím povídání.
Téma:

Adaptace dětí na předškolní zařízení

Je moje dítě zralé na nástup do školky? Je vhodné nechat děti v novém zařízení po celý den? A lze děti připravit na přechod z rodiny do kolektivní péče? To je jistě jen několik námětů z celé řady otázek, o nichž rodiče v přelomovém období přemítají nebo je přivádějí k odborné konzultaci. Přitom jsou jednou z podmínek pro to, aby rodiče mohli přiměřeně sladit rodinnou a profesní sféru svého života.
Téma:

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com