Asociace debatních klubů

Asociace debatních klubů, z.s. (Czech Debate Association) je nevládní neziskovou organizací, spolkem debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Asociace debatních klubů, z.s. organizuje v České republice soutěže mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v akademickém debatování.

Debatní program Karla Poppera

Novodobá historie soutěžního debatování v ČR začala v roce 1994, kdy pod dojmem setkání s K. Popperem založil americký filantrop George Soros Debatní program Karla Poppera. S cílem napomoci rozvoji vzdělání a demokratického myšlení se tento program šířil prostřednictvím sítě nadací Open Society Institute.

V ČR se nositelem programu - s místním názvem „Debatní kluby“ resp. „Debatní liga“, stala Nadace Open Society Fund Praha.

Cíle

Cílem činnosti ADK je zejména napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí, podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy. 

www.debatovani.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com