Les ve škole

  • mezinárodní výukový program o lese, který běží v 21 zemích světa
  • v České republice jej koordinuje Sdružení TEREZA se sídlem v Praze
  • samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik
  • materiály pro pedagogy tvoříme v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení
  • v programu jsou zapojené školy z celé České republiky

www.lesveskole.terezanet.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com