Škola na pohodu

Iniciativa založení školy vznikla díky spolku Kaleidoskop z.s., jehož členy jsou rodiče dětí předškolního věku, aktivně se zajímající o aktuální stav státního školního systému. Někteří z nich mají bohaté zkušenosti s prací s dětmi jak ve školách tak v zájmových kroužcích či jednorázových kurzech. Uvědomují si, že změny a vývoj ve společnosti vyžadují odpovídající vývoj pedagogiky. Sami se průběžně informují o alternativách a přijatelných vzdělávacích metodách a sledují úspěšně funugjící systémy zavedené nejen v České Republice. Jejich cílem je vytvoření školy, která bude mimo jiné v dětech podporovat a rozvíjet touhu po poznání.

www.skola-na-pohodu.webnode.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com