Dětská Mensa

Dětská Mensa je platformou při Mense ČR, její členové (5–16 let včetně) mají (kromě práva volit a být volen) stejná práva a možnosti jako členové Mensy ČR. Aktivity DM jsou zaměřeny především na věkovou skupinu osob 5–19 let.

www.deti.mensa.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com