Rozalio

Je sdružením rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí zde zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí.

Chceme proto:

  1. zprostředkovat rodičům všestranné informace o problematice očkování a podpořit je tak v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí;
  2. vytvářet prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování;
  3. jménem rodičů se podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána.

Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami.

Kdo nejsme a co nechceme?

  1. Nejsme odborná organizace.
  2. Nejsme odpůrci očkování.
  3. Nechceme rodičům dávat hotové návody a názory.

Apelujeme zároveň na každého čtenáře těchto stránek, aby si všechny informace kriticky ověřoval. Provozovatelé stránek nepřebírají jakoukoli zodpovědnost za správnost a úplnost informací. Texty a zejména diskusní příspěvky nemusí odpovídat názorům o.s. ROZALIO.

www.rozalio.cz

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com