Chvála práce

Dětem předškolního věku vyplňuje hra takřka všechen jejich volný čas. Se vstupem do školy se však situace radikálně mění.

Najednou má dítě své pracoviště, kde je zaměstnáno několik hodin denně, je nuceno k pozornosti, dostává úkoly, je tu nadřízená osoba paní učitelky, dokonce i domů si nosí úkoly – a „co bylo ve škole“, to slyší teď od maminky obvykle hned na uvítanou. Hrát si bude samozřejmě dál (ostatně hrát si nikdy nepřestaneme), jenomže se školou vstupuje práce neodbytně do našeho života a už v něm zůstane. Jde tedy o to, aby ji naše dítě nepřijímalo jako břímě a otroctví, ale naopak, aby z ní mělo potěšení.

Někteří rodiče mají dojem, že když je dítě jednou ve škole, nemá žádnou jinou povinnost a nemá tedy ani na nic jiného myslet. Avšak škola se svými úkoly a učebnicemi má tu neblahou vlastnost, že nikdy nekončí – jeden úkol uděláme a už je tu jiný – a zase nové učení a zase. Z toho moc pracovní radosti nevzejde. Radost z práce nenavodíme také žádným kázáním. Ale kupodivu navodíme ji obyčejným životem. To znamená, že děti mají mít příležitost vidět své nejbližší v jejich práci a do tohoto světa práce vstupovat. Mají být svědky toho, co dovede dělat maminka a co tatínek, co babička a co děda, v čem je ten či onen strýček machr. Nebudeme samozřejmě fyzickou práci dětem vnucovat, ale vůbec se nemusíme bát pozvat je ke spolupráci. A důležité je, aby tato společná práce jednak byla vidět a takzvaně „odsejpala“ a jednak aby k něčemu dobrému sloužila. Co se uvaří, to se sní – a jak to chutná! Opravené nářadí zase slouží – a jak! A hlavně ovšem pamatujme, že nejen dobře vykonané dílo, ale už dobrá snaha zaslouží ocenění a pochvalu! „Pochvala buduje“, říkají pedagogové. Buduje tedy i radost z práce.

Hodnocení: 
5
Průměr: 5 (1 vote)

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com