7. Závěr

Téma:
V rámci tohoto programu bylo proškoleno 427 žáků prvního stupně Základní školy v Roztokách u Prahy. Jednalo se o kompletní proškolení prvního stupně. Z tohoto počtu pouze dva žáci odmítli se aktivně zúčastnit při aktivitách programu, přesto však trvali na tom, že budou alespoň pasivně přihlížet. Z těchto proškolených 427 žáků ZŠ Roztoky u Prahy byli:

6. Realizace programu - praktická část

Téma:
Tato část definuje jednak jednotlivé role v rámci realizačního týmu, skladba programu, ale také pomůcky, které jsou doporučené použít.

5. Teoretická část programu

Téma:
Pro pochopení teoretického základu systému, na kterém je postaven tento program, je nutné se blíže seznámit s následujícími termíny:

3. Pilotní projekt „C.A.T.S. program – rozvoj žádoucích vzorců chování dětí“

Téma:
Projekt byl pilotně realizován na 1. stupni základní školy ve spolupráci s rodiči dětí. Cílovou skupinou byly dětí mladšího školního věku, rodiče a pedagogové. Program trval v průměru 2 hodiny a pracoval se skupinou maximálně 15 dětí tak, aby byl zaručen maximální individuální přístup ke každému dítěti. Standardní program tak sestával ze dvou hlavních témat (více viz níže, kapitola 4) a mezi nimiž měly děti přibližně 10-15 minutovou přestávku. Doba trvání jednotlivých témat byla přibližně 45 minut.

2. Základní principy prevence násilí v dětském věku

Téma:
Násilí mezi dětmi i ze strany další osoby má bohužel stále vzestupnější tendenci. Podle oficiální studie nazvané „Přehled znalostí o násilí mezi mládeží: trendy, strategie a reakce v členských státech EU“ z roku 2006 je nejčastěji formou násilí mezi dětmi napadení.

Metodika pro C.A.T.S. program – rozvoj žádoucích vzorců chování dětí

V České republice neustále roste počet dětí, které se setkávají s násilím buď v roli agresora či napadeného. Dlouhodobě se ukazuje, že včasná prevence a vysvětlení dopadů násilí na obě výše zmíněné role v konfliktu, spolu s poskytnutím alternativního řešení konfliktů, může jednak zabránit samotnému vzniku těchto násilných konfliktů, ale také ušetří i finance potřebné na následnou léčbu.

Soutěž o mobily – pro děti a studenty!

Téma:
Jak jste na tom se znalostmi Facebooku a dalších sociální sítí? Víte jak se bránit kyberšikaně? Jak se nedostat do závislosti na internetu? Vyzkoušejte si krátký online kvíz na webu www.KPBI.cz - zkuste správně odpovědět na 20 otázek a dostanete se do měsíčního slosování o chytrý mobilní telefon od společnosti Microsoft. Soutěž trvá do 15.11.2015.

Emoční inteligence jako cesta ke spokojenému životu

Téma:
Dneska to bylo naše typické ráno. "Běž si obout boty, už pojedeme do školky." Žádná reakce nepřichází, z dětského pokojíčku se jen ozývá "Počkej, dám ti šavli, s tou se ti bude šermovat líp." To neplatilo mě, ale lego panáčkovi... Informace o obouvání se ztratila v nenávratnu, a tak s droubnou frustrací v hlase opakuju: "Pojď se obout, odcházíme." Pořád se nic neděje, řeknu to ještě dvakrát, pak začnu křičet, Lukášek začne brečet a říká mi, že jsem na něj zlá. Za dvě minuty už se zase směje, ale ve mně pořád zůstává hořký pocit z naší hádky, mám pocit, že to vůbec nezvládám. Proč mě vůbec neposlouchá?

Marshmallow test

Téma:
„Marshmallow test“ (Česky "Žužu test") byl poprvé vyzkoušen v USA na konci 60. let minulého století a stal se klasickým testem používaným pro zkoumání sebeovládání a silné vůle. Výzkumníci nabídli čtyřletým dětem pěnové bonbóny s tím, že když vydrží nevzít si bonbón hned, dostanou za 15 minut dva.

Bezpečnost dítěte (jak předcházet úrazům a otravám u dětí)

Téma:
Otravy a úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí. Otravy a úrazy hrozí dětem všech věkových kategorií. I když ne každý úraz či otrava musí skončit úmrtím, trvalé následky na zdraví dítěte jsou celoživotním psychickým traumatem jak pro rodiče, tak pro dítě.

Bezpečné, úplně pitomé děti

Téma:
Zatímco my dříve narození jsme procházeli drsnou školou života plnou natlučených kolen a zadřených třísek, dnešní děti vyrůstají obklopeny dezinfikovanou bublinou bezpečnostních fíglů. Je to pro ně dobré?

České děti jsou v přístupu k internetu liberální, a proto zranitelné, říká studie

Téma:
Děti v Estonsku, Švédsku a Česku patří k nejintenzivnějším a nejliberálnějším uživatelům internetu v Evropě. To je vystavuje potenciálně vyšším rizikům (např. z hlediska sledování pornografie). Tvrdí celoevropská studie financovaná programem Evropské komise „Bezpečnější Internet“.

České děti patří mezi nejvíce ohrožené riziky na internetu

Téma:
BRUSEL Česká republika patří podle studie Evropské unie spolu s Estonskem, Litvou a Švédskem k zemím, kde jsou děti nejvíce ohroženy rizikovým obsahem internetu. Asi dvě třetiny z nich se již setkaly na internetu s pornografií, šikanou nebo zneužitím osobních dat.