O výchově dětí - Jaroslav Dušek a Naomi Aldort - 23. 5. 2012

Publicistka a autorka, která již dlouhá léta učí rodiče po celém světě, jak měnit svůj vztah s dětmi a namísto neshod, odporu a boje prožívat svobodu, sílu a radost. Naomi Aldort radí jak dítěti porozumět a jak se k němu chovat, aby jeho jednání nevyplývalo ze strachu z rodičů ani z potřeby získat jejich uznání, ale z jeho vlastní svobodné vůle. Nechce děti manipulovat k obrazu svému, mají přece svůj vlastní "kompas". Naomi Aldort napsala knihu Raising our Children Raising Ourselves, která vyšla dnes již ve 13 jazycích. V Čechách si ji můžete koupit pod názvem Vychováváme děti a rosteme s nimi. Sama autorka vychovala 3 syny. "Mrkněte" také na web Živůtek.cz (http://zivutek.cz), kde naleznete rady a podporu pro nalezení trvalého štěstí.

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com