Příprava dětí na vstup do školy

Téma:
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a děti i rodiče se pomalu připravují na nový školní rok. Je to významný krok v životě především pro nastávající prvňáčky. Je opravdu důležité, aby dítě bylo na školu připraveno a alespoň částečně vědělo, co se od něj bude očekávat. Ve škole se nebude moct spoléhat tak na ostatní, bude muset být samostatnější a bude plně zodpovídat za odvedenou práci.

Jak dítě na školu co nejlépe připravit?

My jako rodiče bychom měli dítě především motivovat. Měli bychom podpořit dítě v jeho těšení, protože většina dětí se na školu přirozeně těší. I před bázlivým dítětem bychom měli o škole hovořit kladně. Motivujeme dítě, tím, že získá nové kamarády, pozná novou hodnou paní učitelku, naučí se číst, psát. V žádném případě nesmíme dítě školou strašit.

Všímáme si také výslovnosti dítěte. Až dosud jsme možná tolerovali nějaké to špatně vyslovené písmenko, ve škole by to mohl být ale problém. Děti se špatnou výslovností se stávají terčem posměchu ostatních. Pedagog má navíc na starosti víc dětí, než paní učitelka ve školce. Proto pokud zjistíme, že dítě má problémy s výslovností, poradíme se s logopedem. K procvičování slovní zásoby využíváme procházky, kdy si odříkáváme s dítětem dětské říkánky, vyprávíme si o svém okolí. Motivujeme dítě k samostatnému slovnímu projevu. Můžeme si také formou hry zkoušet, jak dítě rozeznává, na jaké písmenko začínají slova. Při procházce stačí říct např. „talíř“ a dítěte se zeptat, na jaké písmenko ono slovo začíná. Za správnou odpověď dítě pochválíme. Lze vytleskávat jednotlivé slabiky slov, počítat stromy, nebo poznávat písmenka na nápisech.

Doma zkoušíme nácvik správného držení tužky. Dítě by nemělo držet tužku křečovitě, mělo by mít uvolněné zápěstí a při psaní a kreslení by se nemělo hrbit. Ve škole se musí soustředit na práci a musí vydržet sedět v lavici celou vyučovací hodinu. Proto dohlížejme i doma, aby dítě nebylo roztěkané a dokončilo zadaný úkol. Nepodporujte ho v tom, že smí odcházet od rozdělané práce.

S dítětem si často povídejte a vyzvěte ho např., aby vám samo vyprávělo děj právě přečtené nebo shlédnuté pohádky. Tím rozvíjíte jeho paměť i komunikační schopnosti.

Dítě, které vstupuje do první třídy základní školy, by mělo umět vyjmenovat základní barvy, základní geometrické tvary, pojmy, jako nahoře, dole, vzadu, vepředu, mělo by zvládnout základní obsluhu sebe samého. To znamená, že by si mělo samo připravit svačinku z aktovky, umýt si ruce, nachystat psací pomůcky apod. Pedagog v první třídě zjišťuje také základní znalosti malých žáčků. Dítě by mělo znát svou adresu, jména rodičů i sourozenců, případně jejich zaměstnání.

Co dělat, když si myslíme, že dítě není na školu dostatečně vyzrálé?

V dnešní době se víc a víc setkáváme s odkladem školní docházky. Školní nasazení je vysoké a ne každé dítě je v šesti letech schopno zvládnout všechny na sebe kladené úkoly. Když si myslíme, že naše dítě je příliš hravé, nevydrží se soustředit ani deset minut na úkol, kterým jsme ho pověřili, má poruchy výslovnosti, nebo se jinak liší od svých vrstevníků, měli bychom informovat pediatra. Ten zváží přezkoušení v pedagogicko-psychologické poradně. Tato poradna diagnostikuje u dítěte školní zralost, případně navrhne odklad školní docházky. V dnešní době to není ostuda. Dítě odkladem o rok nic neztratí. 12 měsíců je dostatečně dlouhá doba na to, aby dítě dohnalo to, co ještě tolik neovládá a zapojilo se do školního procesu o rok později. Odměnou bude spokojenost na straně dítěte, pedagogů i samotných rodičů.

Konec školních prázdnin je také obdobím, kdy se rodiče snaží nakupovat a předzásobovat školními pomůckami. Většina škol má svůj systém. Některé nakupují pro žáky pomůcky hromadně a ty jsou potom financovány rodiči, jiné vyžadují nákup výbavy po samotných rodičích. Základem je ale vhodná aktovka nebo školní batoh s vyztuženými zády a popruhy, nejlépe odlehčená, protože samotné pomůcky a učebnice jsou pro šestileté děti dost těžké. Dále pak pouzdro, pro první dny, týdny a měsíce stačí vybavené pouze tužkami a gumou. Pomůcky na kreslení a výtvarnou výchovu se využijí vždy, s ostatním by měli rodiče počkat až na začátek školního roku a instrukce pedagogů.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com