Marshmallow test

Téma:
„Marshmallow test“ (Česky "Žužu test") byl poprvé vyzkoušen v USA na konci 60. let minulého století a stal se klasickým testem používaným pro zkoumání sebeovládání a silné vůle. Výzkumníci nabídli čtyřletým dětem pěnové bonbóny s tím, že když vydrží nevzít si bonbón hned, dostanou za 15 minut dva.

Některé děti nevydržely ani chvilku, jiné déle, další se snažily na bonbón nedívat. Asi čtvrtina dětí vydržela celou čtvrthodinu. Z dalších longitudinálních výzkumů vyplynulo, že děti, které dokázaly nejdéle odolat okamžité touze po sladkosti, měly v dalším životě významně méně problémů s chováním, drogami nebo obezitou, byly zdravější a dosahovaly lepších studijních výsledků. Výzkumníci na University of Rochester se v nejnovější studii (uveřejněné v časopise Cognition) si položili otázku, jestli chování dětí v tomto testu ovlivňují genetické dispozice nebo naučené chování či jiné okolnosti. V experimentu se skupinou tří- až pětiletých dětí zjistili, že děti, které slíbenou druhou cukrovinku nedostanou ani po uplynutí stanovené doby, při dalším pokusu už nečekají (podle českého přísloví: Lepší vrabec v hrsti …) a s další odměnou nepočítají. Tyto výsledky podle výzkumníků ukazují na to, jak může život ve špatných sociálně ekonomických podmínkách ovlivňovat rozvoj dětí – děti ze zkušenosti vědí, že žádná další odměna nepřijde, a proto nečekají se spotřebou. Další výzkum se zaměří na to, zda lze schopnost ovládnutí okamžitého impulsu ke spotřebě u dětí vypěstovat a posilovat.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com