4. Aplikace C.A.T.S. programu pro potřeby prevence násilí u dětí ve věku 6-12 let

Téma:
„C.A.T.S. program – rozvoj žádoucích vzorců chování dětí“ se skládal ze dvou hlavních částí:
 1. Antibully – část zaměřená na prevenci násilí mezi dětmi
 2. C.A.T.S. – část zaměřená na základní bezpečnostní pravidla při kontaktu s cizí osobou

4.1. Antibully

 • Zvýšení povědomí o vzrůstajícím trendu násilí mezi dětmi
 • Zvýšení povědomí o nebezpečnosti a škodlivosti násilí nejen pro oběť, ale i pro agresora
 • Zvládnutí základních konfliktních situací prostřednictvím efektivní verbální komunikace
 • Zvládnutí základních konfliktních situací i prostřednictvím jednoduchých technik fyzické sebeobrany, která je však uplatněna až jako poslední možnost, nikoliv možnost preferovaná.
 • Zvýšení sebevědomí, díky čemuž jsou děti psychicky odolnější vůči potenciálním agresorům ze strany spolužáků.

4.2. C.A.T.S.

 • Zvýšení povědomí o nebezpečnosti útoků ze strany (nejen) cizí osoby
 • Stanovení základních bezpečnostních pravidel chování vůči cizí osobě
 • Zvládnutí základních konfliktních situací prostřednictvím efektivní verbální komunikace
 • Zvládnutí základních konfliktních situací i prostřednictvím jednoduchých technik fyzické sebeobrany, které slouží k rychlému vyproštění z držení cizí osoby a útěku do bezpečí.
Hodnocení: 
1
Průměr: 1 (1 vote)

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com